Zorgverzekeraars en vergoedingen

Zorgverzekeraars en vergoedingen

 

De Fysiotherapeut Zwolle heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Fysiotherapie wordt (beperkt) vergoed uit de basis verzekering en uit uw aanvullende zorgverzekering. 

  • Fysiotherapie vergoed uit de basis verzekering

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf (of via een aanvullende verzekering). Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat. Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed. 

  • Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. 

Vergoedingen en tarieven

Tarieven de fysiotherapeut Zwolle

Onderstaande lijst met tarieven is alleen op u van toepassing als u niet of onvoldoende voor fysiotherapie verzekerd bent.

 

Reguliere zitting fysiotherapie

€ 43,00

Screening

€ 20,00

Screening, intake, onderzoek en 1e behandeling

€ 93,00

Intake, onderzoek en 1e behandeling na Verwijzing

€ 93,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 95,00

Fysiotherapeutische rapportage

€ 75,00

Toeslag aan huis

€ 20,00

Niet nagekomen afspraak

€ 25,00